TOKEMONIC คืออะไร? เศรษฐศาสตร์เกี่ยวอะไรกับคริปโตเคอร์เรนซี่?

Tokemonic เป็นคำที่เกิดจากการรวมคำ สองคำ ระหว่าง Token + Economic เข้าด้วยกัน

Token คือ คำที่ไว้เรียกสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ เหรียญต่างๆ บนโลก Crypto
Economic คือ วิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งศึกษาถึงเรื่อง การจัดสรรทรัพยากร เพื่ออธิบายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความขาดแคลน และมีการ”กำหนดมูลค่า” ของสินค้าและบริการต่างๆขึ้นมา โดยอาศัยจุดสมดุลของตลาด ระหว่างความต้องการซื้อ (Demand) และความต้องการขาย (Supply) มากำหนดราคานั่นเอง

ดังนั้นคำว่า Tokenomic จึงหมายความถึง การแสวงหาคำตอบของมูลค่าหรือราคาของ Token ต่างๆว่าควรจะมีราคา หรือมูลค่าเท่าไหร่ ตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร์

การเคลื่อนไหวของราคาเหรียญคริปโตซึ่งนับเป็นสินค้าอย่างหนึ่ง ก็เกิดจากความต้องการซื้อ และ ความต้องการขาย ของผู้เล่นในตลาด ซึ่งหากนักลงทุนสามารถประเมินหรือวิเคราะห์ ความต้องการซื้อ และ ความต้องการขาย ในแต่ละช่วงเวลาได้ก็จะสามารถเข้าใจถึงปัจจัยที่ผลักดันราคา ว่ากำลังอยู่ในระดับที่ถูกหรือแพงได้นั่นเอง

Supply ของเหรียญ Crypto

เนื่องจากเหรียญคริปโตต่างๆนั้นถูกสร้างขึ้นมา และมีการกำหนด Supply ไว้แล้วใน White paper โดยผู้ออกเหรียญ ดังนั้นในแง่ของการวิเคราะห์ Supply ในตลาดคริปโตก็จะแตกต่างกันกับสินค้าชนิดอื่นๆ โดยมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดดังนี้

  1. Supply มีจำนวนจำกัด คือ ผู้ออกเหรียญกำหนดจำนวนเหรียญที่จะออกมาหมุนเวียนทั้งหมดไว้ในค่าหนึ่ง ซึ่งอาจจะออกมาทั้งหมดในวันแรก หรือ ทยอยปล่อยออกมาในตลาดผ่านกลไกต่างๆก็ได้ โดยที่จำนวน Supply ของเหรียญ และความเร็วช้าในการปล่อยเหรียญออกมาก็จะสะท้อนถึงความเฟ้อของปริมาณเหรียญในระบบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาของเหรียญนั้นๆ
  2. Supply มีไม่จำกัด ซึ่ง การมีจำนวนเหรียญออกมาไม่จำกัดนั้นย่อมสะท้อนถึงความเฟ้อของปริมาณเหรียญ ความท้าทายของเหรียญที่จะมีปริมาณออกมาอย่างไม่จำกัดจึงอยู่ที่ความสามารถในการรักษาสมดุลของความต้องการเหรียญให้สอดคล้องกันกับปริมาณเหรียญที่จะออกมาเรื่อยๆเช่นกัน

 

ปัจจัยที่กำหนด Demand ของเหรียญคริปโต

การที่นักลงทุนจะมีความต้องการซื้อสินค้าเช่นเหรียญคริปโตเพื่อลงทุนนั้นก็มีสาเหตุที่พอจะบอกได้ตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร์เช่นกัน

  1. ราคาของเหรียญ ซึ่งเป็นไปตามกฎของอุปสงค์ ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคจะมีความต้องการซื้อสินค้าและบริการในราคาต่ำ(ราคาถูก) ในปริมาณมากกว่าซื้อสินค้าในราคาสูง(ราคาแพง) ซึ่งจะสะท้อนความคิดของผู้ลงทุนแต่ละประเภทในตลาด หากนักลงทุนส่วนมากคิดว่าเหรียญมีราคาสูงก็จะทำการขายทิ้ง หรือซื้อกลับคืนเมื่อราคาถูก
  2. รสนิยมของผู้บริโภค อันนี้ก็จะเหมือนเหรียญประเภทที่มีความนิยมชมชอบกันเป็น Community เหรียญ Meme อย่าง DogeCoin
  3. การโฆษณาและเทคนิคการตลาด ในวงการคริปโตอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่า”กาว” ที่เกิดจากเจ้าของเอง หรือนักลงทุนคนอื่นๆที่ออกมาให้ความเห็นหรือให้ข้อมูลเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนรายอยากเข้ามาซื้อ
  4. ราคาเหรียญอื่นๆที่ต้องใช้ร่วมกันหรือแทนกันได้ นักลงทุนก็จะมีการเปรียบเทียบมูลค่าของเหรียญที่คล้ายกัน และใช้วิเคราะห์ว่า ราคาของเหรียญที่คล้ายกันนั้นตัวหนึ่งถูกหรือแพงกว่ากันหรือไม่
  5. การคาดคะเนการขึ้นลงของราคา ซึ่งนักลงทุนแต่ละประเภทก็จะมีทฤษฎีหรือวิธีคิดต่างกันไป เช่น ใช่ Technical analysis วิเคราะห์จากกราฟ หรือ บางคนก็อาจจะแค่ดูว่ามีวาฬโอนเหรียญปริมาณมากเข้ามาในตลาดเพื่อขายหรือไม่

การเข้าใจกลไกของเศรษฐศาสตร์ที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาตลาดที่สะท้อนถึงสาเหตุเบื้องหลังความต้องการซื้อ และขาย ของนักลงทุนประเภทต่างๆนี้ จะช่วยให้สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างคริปโต และรับมือกับความผันผวนได้ดียิ่งขึ้น