เกี่ยวกับเรา

CSI Society โครงการอบรมนักลงทุน CSI

โครงการอบรมนักลงทุน CSI

โครงการอบรมนักลงทุน CSI ได้ถูกริเริ่มขึ้นในปี 2555 โดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และ ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ อดีตกรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งท่านอาจารย์สังศิตได้กล่าวกับ ดร.วีรพงษ์ ไว้ว่า “วีรพงษ์ คุณคิดว่าจะทำอย่างไร? ให้คนชั้นกลางของประเทศไทยจะสามารถมีความรู้ด้านการลงทุนได้ เพื่อที่จะได้มีโอกาสอยู่รอดได้ในเศรษฐกิจยุคใหม่” ด้วยเหตุนี้โครงการอบรมนักลงทุนในชื่อย่อว่า CSI (Certificate in Strategic Investment for Optimal Return) จึงกำเนิดขึ้น โดยเป็นโครงการฯ ภายใต้วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555 ได้เป็นวันแรกที่โครงการอบรมนักลงทุน CSI วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดโครงการอบรมนักลงทุน CSI รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.วริษธ์สิริ วรจรัสสิริโชติ เป็นประธานรุ่นที่ 1 จากนั้นจึงได้อบรมต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีประธานรุ่นต่างๆ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

 • ประธานรุ่นที่ 1 ดร.วริษธ์สิริ วรจรัสสิริโชติ
 • ประธานรุ่นที่ 2 คุณสุเมธ ฐิติภูรี
 • ประธานรุ่นที่ 3 คุณอรทัย สืบทรัพย์อนันต์
 • ประธานรุ่นที่ 4 คุณวิศิษฐ์ คุณาทรกุล
 • ประธานรุ่นที่ 5 คุณนพดล รัตนแสงหิรัญ
 • ประธานรุ่นที่ 6 คุณพันธ์เชษฐ์ ชัยบุญเรือง
 • ประธานรุ่นที่ 7 คุณสมพล ปิดกวงษ์
 • ประธานรุ่นที่ 8 คุณณัฏฐ์ สาธร
 • ประธานรุ่นที่ 9 คุณจำรัส สว่างสมุทร
 • ประธานรุ่นที่ 10 ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
 • ประธานรุ่นที่ 11 คุณมานิตย์ สุธาพร
 • ประธานรุ่นที่ 12 นพ.วิชาพันธ์ เหมรัญช์โรจน์
 • ประธานรุ่นที่ 13 คุณวราพร วงค์ละคร
 • ประธานรุ่นที่ 14 คุณแดนนี่ ริชมอนด์ บีเวอร์
 • ประธานรุ่นที่ 15 คุณกรัณฑฤทธิ์ เกตสัมพันธ์
 • ประธานรุ่นที่ 16 คุณทักษ์ พันธ์วัฒนะสิงห์
 • ประธานรุ่นที่ 17 คุณชาญชัย อุดมลาภธรรม
 • ประธานรุ่นที่ 18 คุณอาภากร สังข์สุวรรณ
 • ประธานรุ่นที่ 19 คุณไวชญาณ์ ศิริบูลย์
 • ประธานรุ่นที่ 20 คุณอาริษา ปาน้อยนนท์

นอกจากโครงการอบรมนักลงทุน CSI แล้ว ทางโครงการยังได้จัดอบรมโครงการด้านการลงทุนต่างๆ อีกมากมาย อาทิ

 • คอร์สอบรมนักลงทุน FBI (Fund Flow & Business Model for Investment)  โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ และวิทยากรในรายการ “Business Model”
 • คอร์สอบรม “กลยุทธ์การลงทุนแนวทาง หุ้น 10 เด้ง”  โดย อ.ทิวา ชินธาดาพงศ์ (เซียนมี่)  อ.ธำรงชัย เอกอมรวงศ์ (หยง..เกิดมาเทรด)  อ.นิรันดร์ นิรันดร์ ประวิทย์ธนา ประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เอวา แอดไวเซอรี่ จำกัด   อ.มนู สว่างแจ้ง อดีตผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไฟเซอร์ จำกัด (ประเทศไทย)
 • คอร์สอบรม “เทคนิค…เซียนหุ้นทำกำไรในตลาดหุ้น”  โดย อ.ม้าเฉียวดูหุ้น (อ.ภูริพงศ์ นาคะสุวรรณ)  อ.นิติพงษ์ หิรัญพงษ์ (โค้ชพี่ป๊อป)  อ.ศรุติ โชติเสรีวิทย์ (จิม) เพจ “Stock Vitamin”  ทพ.ชญานิน เกษมสุข (หมอเต้ย..กางโต๊ะเทรด)  อ.เต๋า สติมา เมี้ยนละม้าย เพจ “Vietnam Value Investor ”

ทางโครงการ CSI ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนอกเหนือจากการจัดการอบรมด้านการลงทุน อาทิ

  • โครงการให้ความรู้ด้านการลงทุนผ่านเฟสบุ๊คเพจ CsiSociety ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 19.00 น.
  • โครงการคอร์สออนไลน์ CSI-Pack ที่ได้รวบรวมคอร์สออนไลน์มากกว่า 200 คอร์ส
  • โครงการ Company Visit บริษัทจดทะเบียน อาทิ
   • บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)
   • บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SFT) เป็นต้น
  • โครงการดูงานตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ อาทิ
   • Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) – ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
   • Hong Kong Stock Exchange (HKEX) – ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
   • Swiss Stock Exchange (SIX) – ตลาดหุ้นสวิสเซอร์แลนด์
   • Eurex Exchange Zurich ตลาดอนุพันธ์แห่งซูริค
   • Lao Stock Exchange (LSX) – ตลาดหลักทรัพย์ลาว
 • โครงการ Company Visit บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ อาทิ
  • Alibaba Group, Hangzhou เจ้าของแอ็ป Alibaba, Taobao, Tmall, Alipay
  • Tencent Holdings Limited, Shenzhen เจ้าของแอ็ป WeChat, Wechat Pay
  • Mobile World Investment (MWG), Ho Chi Minh บริษัทค้าปลีกโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม
  • Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited (“YSHK”)
  • Kim Eng Securities (Hong Kong)
  • Maybank Kim Eng Securities Joint Stock Company

ในปี 2563 เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน ทางโครงการนักลงทุน CSI จึงได้จัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อดำเนินการอบรมด้านการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้ชื่อ บริษัท ซีเอสไอ โซไซตี้ จำกัด (CSI Society Company Limited)  โดยกิจกรรมต่างๆที่กล่าวมายังคงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน