“Global Market View in 2022 & Vietnam as a Strategic Asset Allocation” ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล MD บล. ทรินิตี้ (คลิปวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564)

“Global Market View in 2022 & Vietnam as a Strategic Asset Allocation”

By ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล MD บล. ทรินิตี้

ในคลิปนี้ ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล บล. ทรินิตี้ ได้กล่าวถึง Global Market View in 2022 และมองเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปี 2022 เป็นการฟื้นตัวแต่เป็นแบบไม่เสมอภาคกันหรือ Uneven Recovery ตลาดหุ้นอาจฟื้นตัวเป็น K Shape แต่บางอุตสาหกรรมอาจเป็นรูประฆังคว่ำทั้งนี้ตลาดหุ้นโลกและในไทยปี 2021 ได้ปรับขึ้นอย่างรวดเร็วจากการคาดการณ์ฟื้นตัวจาก COVID – 19 และสภาพคล่องที่ถูกอัดฉีดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนมองว่าตลาดหุ้นได้สะท้อนการฟื้นตัวไปแล้วในปี 2021 และจะต่อเนื่องถึงกลางปี 2022 และ Momentum ของการฟื้นตัวอาจจะลดลงหรือสะดุดในครึ่งปี 2022 ดังนั้นตลาดหุ้นโดยภาพรวม มองว่าตลาดหุ้นครึ่งปีแรกของปี 2022 จะดีกว่าครึ่งปีหลังของปี 2022

วิกฤติ COVID – 19 ได้ก่อให้เกิด Tsunami ของหนี้ หนี้ทั่วโลกปรับเพิ่มขึ้นกว่า 29% ของ GDP ในระยะเวลา 10 ปี ยังคงเป็นการเพิ่มขึ้นที่รวดเร็วและมากที่สุดในรอบ 50 ปี และหนี้ของ Emerging Market อยู่ที่ 206% ของ GDP หนี้ของ Developed Market อยู่ที่ 300% ของ GDP ในปี 2022 อาจจะเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเติบโตลดลงเหลือ 4 – 4.1% เมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ที่ 5.7 – 5.9% GDP ของสหรัฐอาจเติบโตที่ 4.1% ( 5.9% ในปี 2021 ) และอาจเหลือแค่ 2% ในปี 2023 และ GDP ของจีนอาจเติบโตต่ำแค่ 5.5% ( 8.3% ในปี 2021 )

ฉะนั้น ดร. วิศิษฐ์ จึงคิดว่า Developed Market จะไม่เลือกอเมริกาแต่ละเลือก Developed Market ของประเทศที่พัฒนาแล้วจะเลือกยุโรปเนื่องจากนโยบายการคลังของสหรัฐที่เคยให้การเติบโตแก่สหรัฐ 5 – 16% ของ GDP ต่อไตรมาสจะติดลบ 2 – 3% ต่อไตรมาสในปี 2022 ในขณะที่ประเทศฝั่งยุโรปยังคงมี The Next Generation EU Fund ประมาณ EUR 7.5 แสนล้าน เป็นเงินช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ประเทศที่ประสบภัยทางด้าน COVID – 19 จึงแนะนำลดการลงทุนใน USA และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหุ้นใน Eurozone

          สรุปได้ว่ามุมมองของตลาดหุ้น 6 เดือนข้างหน้า ตลาดหุ้น ASEAN มีความน่าจะเป็นที่จะให้ผลตอบแทนเป็นบวกในไตรมาส 4 ประมาณ 67% และความน่าจะเป็นที่จะให้ผลตอบแทนเป็นบวกในไตรมาส  1 ประมาณ 83%  และในตลาดหุ้นไทยมีความน่าจะเป็นที่จะให้ผลตอบแทนเป็นบวกในไตรมาส 4 ประมาน 50% และความน่าจะเป็นที่จะให้ผลตอบแทนเป็นบวกในไตรมาส 1 ประมาณ 76.5% ในรอบ 15 ปี ที่ผ่านมาโดยมองว่ากลุ่มสถาบันการเงินและพลังงานจะเป็นตัวขับเคลื่อน Set Index ในไตรมาส 4 ของปี 2021 และกลุ่ม Consummer จะเป็นตัวขับเคลื่อนในไตรมาส 1 ของปี 2022 โดยสรุปแล้วตลาดหุ้นทั่วโลกจะมีลักษณะ sideway ขนาดใหญ่ หรือ Flad Market ในปี 2022, Stock selection และ Sector selection ในกลุ่ม Value Stocks จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

          ในส่วนของการลงทุนในเวียดนามที่เป็น Vietnam as a Strategic Asset Allocation เป็น Asset Class ที่ทุกท่านต้องมีกลยุทธ์ในการลงทุนจะสังเกตเห็นสิ่งที่ทำให้เวียดนามมีผลตอบแทนกว่า 40% ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนของเวียดนาม  (VND)  เนื่องจากเวียดนามเป็น 1 ใน 3  สกุลเงินในปีนี้ (2021) ที่แข็งเมื่อเปรียบเทียบกับ US Dollar อัตราการว่างงานค่อนข้างต่ำและรายจ่ายภาครัฐยังค่อนข้างมั่นคง หากคาดการณ์เศรษฐกิจเวียดนามในปีนี้และปีหน้าเวียดนามมี GDP ที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนปัจจุบันการแข็งค่าเงินนี้อาจจะต้องติดตาม FDI ดุลบัญชีเดินสะพัด นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายกว่า Fed  Export ถ้าตัวเลขต่างๆเหล่านี้ดีขึ้น Vietnam จะเป็น Strength of Strength   หากคุณสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมในการเจาะหุ้นที่มีโอกาสเปิดในปี 2022 หรือต้องการหาหุ้นที่มีโอกาสทำกำไรแบบสูตรสำเร็จ สำหรับนักลงทุนมือใหม่กับโครงการคอร์สการลงทุน CSI ซึ่งได้รวบรวมและจัดหลักสูตร CSI – Pack กว่า 200 คอร์สการลงทุนมาให้กับนักลงทุนทุกท่านได้เลือกเรียนรู้และค้นหาสูตรที่ใช่สำหรับตัวคุณเองโครงการจะมีการบรรจุคอร์สการลงทุนออนไลน์ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้สูงสุดตลอดทั้งปี

สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ https://csisociety.com/investment-buffet/