📌 วันพฤหัสที่ 20 มิ.ย. 67 เวลา 7.30-14.30 น.

ตารางการเยี่ยมชม

07.30 น. พบกัน ณ ร้าน Starbucks ชั้นล่าง อาคาร TST Tower ถนนวิภาวดีรังสิต และ ออกเดินทาง

09.00 น. เดินทางถึง YSS D.C. (Distribution and Service Center) จังหวัดสมุทรปราการ

09.20 – 10.30 น. กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหาร บรรยายความเป็นมา และอนาคตของบริษัท

10.30 – 11.30 น. เยี่ยมชมสถานที่แสดงสินค้า, คลังสินค้า, ระบบจัดเก็บและจ่ายสินค้าอัตโนมัติ รวมถึงโรงงานผลิตทั้ง MOTO และ AUTO

11.30 – 12.30 น. Q&A

12.30 – 13.30 น. เดินทางกลับ

13.30 น. ถึงอาคาร TST Tower โดยสวัสดิภาพ

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียน 1,390 บาท