📌 วันพุธที่ 13 ธ.ค. 66 เวลา 7.15-14.00 น.

ตารางการเยี่ยมชม

07.15 น. พบกัน ณ ร้าน Starbucks ชั้นล่าง อาคาร TST Tower ถ.วิภาวดีรังสิต และออกเดินทาง

09.30 น. เดินทางถึง บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) โรงงานราชบุรี

10.00 น. กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหาร บรรยายความเป็นมา และอนาคตของบริษัท

10.45 – 11.00 น. Q&A

11.00 น. เยี่ยมชมกระบวนการผลิต

12.00 น. เดินทางกลับ

14.00 น. ถึงอาคาร TST Tower โดยสวัสดิภาพ

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียน 1,390 บาท