เจาะตลาดหุ้นอเมริกา จีน เวียดนาม
ค้นหา SUPER STOCKS


วันเสาร์ที่ 4, 11, 18 กันยายน 2564

“หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หุ้นกลุ่มวัคซีน หุ้นกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า
และหุ้นกลุ่มศักยภาพสูงอื่นๆ
ในตลาดหุ้นเมืองนอก ถ้าคุณอยากลงทุน….คุณต้องไม่พลาดลงเรียนคอร์สนี้”

คอร์สนี้สอนอะไรบ้าง

 • จาก MACROECONOMICS สู่ MICROECONOMICS หาหุ้นต่างประเทศ…ตัวเก่ง
 • แนวคิด VI ที่ประยุกต์เพื่อใช้ค้นหาหุ้น SUPER STOCKS
 • คนจีน…เล่นหุ้นจีนอย่างไร?
 • SECTORS ที่โดดเด่นในตลาดหุ้นจีน…ที่คนจีนชอบลงทุน
 • โอกาส “หุ้นวัคซีน” วิเคราะห์โอกาสรายบริษัทที่ผลิตวัคซีน COVID-19
 • เจาะหุ้นรายตัว ที่ทำการค้นคว้าวัคซีนโรคใหม่ๆ อาทิ อัลไซเมอร์ เป็นต้น
 • SPOTLIGHT หุ้นต่างประเทศเด่นๆ อาทิ หุ้นเทคโนโลยี หุ้น DOMESTIC PLAY เป็นต้น
 • ตลาดหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสูง หลัง COVID-19
 • ปรัชญา เหตุและผลในการลงทุนต่างประเทศ
 • โฟกัสตลาดหุ้นอเมริกา จีน เวียดนาม ส่งผลดีต่อการลงทุนอย่างไร?
 • การวิเคราะห์แบบ RELATIVE VALUATION ตลาดหุ้นต่างประเทศ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และลงทุนในหุ้นต่างประเทศ
 • ผู้ที่อยากเปิดโอกาสให้ตัวเองในการลงทุน
 • ผู้ที่เห็นว่าหุ้นต่างประเทศเป็น MEGATRENDS อันต่อไป
 • ผู้ที่อยากจะศึกษาว่าวิทยากรเหล่านี้มีแนวคิดในการค้นหาหุ้นอย่างไรบ้าง

วิทยากร

 • เซียนมี่ (อจ. ทิวา ชินธาดาพงศ์) นักลงทุนที่ลงทุนประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งด้านการลงทุนเน้นคุณค่า
 • เฮียเหลียน (JIANFENG LIAN) ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้นจีน และ ผู้ช่วยนายกสมาคมธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน
 • อจ. มนู สว่างแจ้ง อดีตผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • อจ. ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง JITTA WEALTH
 • อจ. ธำรงชัย เอกอมรวงศ์ นักลงทุนหุ้นต่างประเทศ และผู้แต่งหนังสือ “หยงเกิดมาเทรด”
 • อจ. ชยนนท์ รักกาญจนันท์ (MR.MESSENGER) ผู้ร่วมก่อตั้ง FINNOMENA

ตารางคอร์ส

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

Session 1 l 9 โมงครึ่ง – เที่ยง เซียนมี่ (อ.ทิวา ชินธาดาพงศ์)

 • มุมมอง ตลาดหุ้นอเมริกา ตลาดหุ้นเวียดนาม VS. ตลาดหุ้นจีน
 • เทคนิคการวิเคราะห์…หุ้นจีน สไตล์ “เซียนมี่”
 • จาก MACRO สู่ MICRO หาหุ้นต่างประเทศ…ตัวเก่ง
 • แนวคิด VI ที่ประยุกต์เพื่อใช้ค้นหาหุ้น SUPER STOCKS

Session 2 l บ่ายโมงครึ่ง – 4 โมงครึ่ง เฮียเหลียน (Jian Feng Lian) ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้นจีน

 • คนจีน…เล่นหุ้นจีนอย่างไร?
 • SECTORS ที่โดดเด่นในตลาดหุ้นจีน…ที่คนจีนชอบลงทุน
 • มุมมอง “หุ้น TOP-PICKS” ในตลาดหุ้นจีน
 • บทบาทของรัฐบาลจีน ที่มีผลต่อ…อนาคตหุ้นจีน

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564

Session 3 l 9 โมงครึ่ง – เที่ยง อ.มนู สว่างแจ้ง (อดีต CEO Pfizer Thailand)

 • โอกาสในหุ้นกลุ่ม HEALTH CARE ในตลาดหุ้นอเมริกา โดยใช้ BENJAMIN GRAHAM FORMULA ในการ ทำ VALUATION SCREENING และ SELECTION บริษัทยาและเครื่องมือแพทย์ ในกลุ่ม HEALTHCARE ของ USA
 • โอกาส “หุ้นวัคซีน” วิเคราะห์โอกาสรายบริษัทที่ผลิตวัคซีน COVID-19
 • เจาะหุ้นรายตัว ที่ทำการค้นคว้าวัคซีนโรคใหม่ๆ อาทิ อัลไซเมอร์ เป็นตัน
 • นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ควรรู้ สำหรับการลงทุนหุ้นกลุ่ม HEALTH CARE ในระดับโลก

Session 4 l บ่ายโมงครึ่ง – 4 โมงครึ่ง อ.ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ (ผู้ก่อตั้ง Jitta Wealth)

 • แนวทางการลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกา จีน เวียดนาม โดยใช้แพลทฟอร์ม JITTA
 • SPOTLIGHT หุ้นต่างประเทศเด่นๆ อาทิ หุ้นเทคโนโลยี หุ้น DOMESTIC PLAY เป็นต้น
 • ตลาดหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสูง หลัง COVID-19
 • JITTA WEALTH ทางลัดสู่การลงทุนที่คุ้มค่า ด้วยเทคโนโลยี JITTA

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564

Session 5 l 9 โมงครึ่ง – เที่ยง อ.ธำรงชัย เอกอมรวงศ์ (อจ. หยง เกิดมาเทรด)

 • ปรัชญา เหตุและผลในการลงทุนต่างประเทศ
 • โฟกัสตลาดหุ้นอเมริกา จีน เวียดนาม ส่งผลดีต่อการลงทุนอย่างไร?
 • หุ้นต่างประเทศ…ที่ผมชอบ
 • เทคนิคง่ายๆในการใช้กราฟ…เพื่อการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ

Session 6 l บ่ายโมงครึ่ง – 4 โมงครึ่ง อ.ชยนนท์ รักกาญจนันท์ (Mr. Messenger)

 • “เทคนิคการอ่าน MACRO FACTORS”
 • การวิเคราะห์แบบ RELATIVE VALUATION ตลาดหุ้นต่างประเทศ
 • การใช้ FINNOMENA TOOLS อย่าง FUND FILTER , 3D DIAGRAM เพื่อการลงทุนกองทุนรวมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วันศุกร์ที่ 4, 11, 18 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM