📌 วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 11.00-18.00 น.

รายละเอียดโปรแกรม

11.00 น.  นัดพบกันที่ ร้าน Starbucks ชั้นล่างตึก TST TOWER (ปากซอยวิภาวดี ซอย9)

13.00 น.  เดินทางถึง บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด จังหวัด ชลบุรี

13.00 – 14.00 น. กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหาร บรรยายความเป็นมา และอนาคตของบริษัท

14.00 – 16.00 น.  เยี่ยมชมกระบวนการรีไซเคิล และ โรงหลอมเหล็ก

16.00 น.  เดินทางกลับ

18.00 น.  ถึงอาคาร TST Tower โดยสวัสดิภาพ

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียน 1,390 บาท