SSF_2667x1138_0

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้…

 • เทคนิคการหา “หุ้น Super Stocks” ในตลาดหุ้นไทย โดยการวิเคราะห์จากงบการเงิน
 • “เทคนิคแกะงบการเงินเพื่อการลงทุนง่ายๆ ด้วย “สูตร 4+1”
 • เทคนิคการหาจุดเด่นของธุรกิจผ่านงบการเงิน Dupont Analysis กับการหาธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งสูง
 • เทคนิคการวิเคราะห์ธุรกิจผ่าน “5 รหัสทางการเงิน”
 • เทคนิคการอ่าน “รายงานผู้สอบบัญชี” และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ดูว่า…บริษัทหมกเม็ดอะไรบ้าง?
 • เทคนิคปรับโครงสร้าง…เรียงลำดับใหม่ (Reformatted) ที่แท้…งบการเงิน…ดูง่ายๆ…แค่นี้เอง

ยังเรียนรู้เพิ่มเติม เทคนิคการหาหุ้นผ่านงบฯ อีกมากมาย…

 • 6 มิติการจัดการ ที่จะทำให้มองทะลุว่า… ธุรกิจจะให้ผลตอบแทนได้อย่างดีหรือไม่?
 • Key Financial Ratios “ตัวชี้วัดสุขภาพทางการเงินที่สำคัญ”
 • เทคนิคการวิเคราะห์ธุรกิจเบื้องต้น ผ่าน “อัตราส่วนทางการเงินหลัก”
 • “Free Cash Flows” กระแสเงินสด ปลอดภาระ..หัวใจของธุรกิจ
 • ควบรวม…เข้าครอบครองกิจการ เมื่อธุรกิจเจอ S-Curve
 • งบกำไรขาดทุน…บอกว่าผลตอบแทนจะดีหรือไม่? แต่ งบกระแสเงินสด..อาจบอกว่า “บริษัทจะตายหรือไม่?”
 • เคยรู้ไหมว่า? กำไรบางตัว ไม่เกี่ยวข้องกับ..ผลประกอบการของบริษัทที่เราไปลงทุน แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า..“บริษัทที่เราถือหุ้น…เก่งจริง หรือไม่?”
 • ลงทุนง่ายๆ หาหุ้นที่บริษัทมี “งบกำไรขาดทุนสำหรับกิจการที่ไม่มีธุรกรรมซ้ำซ้อน”
 • สุขภาพทางการเงินของธุรกิจ เป็นเช่นไร? สามารถตรวจสอบได้จากงบการเงิน
 • ข้อมูลที่ต้องรู้ และต้องใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน
 • เรียนรู้เครื่องมือทางการเงินที่จะบอก “ความเสี่ยงทางธุรกิจ” และบอก “ธุรกิจที่คุณจะไปลงทุน…เชื่อใจได้ไหม?”

วิทยากร

รายละเอียดการอบรม

อบรมวันอาทิตย์ที่ 10 และ 17 มีนาคม 2567
เวลา 09.00 – 16.00 น.
อบรมที่ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก (MRT พระรามเก้า)

เปิดสอนปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น !

ลองดู !! คลิปด้านล่างนี้…

จะเข้าใจเองว่า แกะงบง่ายๆ เป็นอย่างไร?

แกะงบง่ายๆ เป็นอย่างไร?

รายได้ – ค่าใช้จ่าย = กำไรสุทธิ
ตัวค่าใช้จ่ายนั้น หลักๆ มีเพียง 4 ข้อเท่านั้นเอง
1 ต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold)
2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (SG&A)
3 ดอกเบี้ยจ่าย
4 ภาษี

การควบรวม-การเข้าครองกิจการ 
“เมื่อธุรกิจเจอ..S-Curve

วิธีสังเกตว่า เมื่อธุรกิจมีการควบรวมกิจการ

S-Curve ที่จะเกิดขึ้นใหม่… หลังปรากฎการณ์การควบรวม คืออะไร?

ลองดู !! คลิปด้านล่างนี้…

อาจบอกถึง… S-Curve ของกิจการ

ตารางคอร์ส

ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ

วันอาทิตย์ที่ 12 และ 19 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

       • เทคนิคการหา “หุ้น Super Stocks” ในตลาดหุ้นไทย โดยการวิเคราะห์จากงบการเงิน
       • เทคนิคการหาจุดเด่นของธุรกิจผ่านงบการเงิน
       • Dupont Analysis กับการหาธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งสูง
       • เรียนรู้โครงสร้างของงบการเงิน แบบเข้าใจง่ายๆ เพื่อจะได้นำไปพัฒนาในการอ่านงบในอนาคต
       • Case Study “หาหุ้น Super Stock จากงบการเงิน” 6 กรณีศึกษา

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล และทีมงาน

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม และ 1 เมษายน 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

       • เทคนิคการดู Fact Sheets อย่างรวดเร็ว (Scanning) เพื่อเช็คว่า…เป็นหุ้นที่จะเติบโต หรือไม่?
       • เทคนิคการพิจารณา….หุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสูง
       • จาก MACROECONOMICS สู่ MICROECONOMICS เทคนิคการหา “หุ้นตัวเก่ง”
       • *** Workshop “เทคนิคการสแกนหา…หุ้นซูเปอร์สต๊อก ผ่าน Fact Sheets” โดยทีมงาน ดร.วิศิษฐ์ (ช่วงบ่ายวันที่ 25 มีนาคม และ ช่วงเช้า วันที่ 1 เมษายน)

หมายเหตุ : สถานที่และเวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เหลือเวลาเพียง…

คอร์ส “แกะงบง่ายๆ…พิชิตหุ้น” Stock Screening by Financial Approach (SSF)

สำหรับเรียนสดที่ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก
ราคา 14,900 บาท

(ไม่รวม VAT)

คอร์ส “แกะงบง่ายๆ…พิชิตหุ้น” Stock Screening by Financial Approach (SSF)

สำหรับเรียนถ่ายทอดสด
ผ่านเฟสบุคกลุ่มปิด 
ราคา 5,900 บาท
(ไม่รวม VAT)