ปุ่มลงทะเบียนด้านล่าง จะปิดภายใน

หลักสูตร กลยุทธ์อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการเติบโตแบบทวีคูณ

(Real Estate Strategies for Exponential Growth – RealX)

หนึ่งในหลักสูตรการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ “คุ้มค่าที่สุด” ของเมืองไทย

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • การตลาดอสังหาริมทรัพย์ เปรียบเทียบและเทคนิคการตลาด โครงการขายดี vs. โครงการขายไม่ดี
 • ศึกษาระบบการเงินอสังหาริมทรัพย์ และเทคนิคการขอสินเชื่อโครงการฯ เบื้องต้น
 • กระบวนการตัดสินใจ และประเมินความคุ้มค่าในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเบื้องต้น
 • ศีกษาความเป็นไปได้ทางการเงินเบื้องต้น และเทคนิคการทำรายงานความเป็นไปได้ของโครงการฯ

คอร์สนี้เหมาะกับ

 • ผู้เริ่มต้น และผู้สนใจเรียนรู้ แนวคิดและประสบการณ์จริงการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย
 • ผู้ที่มีที่ดิน และมีความคิดที่จะอยากเริ่มทำโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยด้วยตนเอง
 • ผู้ที่ยังไม่มีที่ดิน แต่คิดว่าตนเองมีศักยภาพเพียงพอ และอยากเริ่มทำโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย
 • ผู้ที่ประสบปัญหาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อยู่ในเวลานี้ ปัญหาที่มักเจอบ่อย อาทิ ขายยาก ลูกค้าร้องเรียน ฯลฯ

คอร์สนี้สอนอะไรบ้าง?

 • เทคนิคการทำธุรกิจอสังหาฯ แบบ “เจาะ…เจนเนอรชั่น”
 • กลยุทธ์การทำธุรกิจอสังหาฯ แบบ K-Shape โดยศึกษาและวิจัยแนวโน้มที่ชัดเจนของผู้บริโภค และทำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง
 • สัญญาณสะท้อนตลาดอสังหาริมทรัพย์ ที่บ่งบอกแนวโน้มตลาด และจับจังหวะเวลาในการเข้าไปประกอบธุรกิจ
 • ศึกษาและชี้แนะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บทเรียนในอดีต สภาพตลาดในปัจจุบัน และแนวโน้มทำเลที่ตั้ง สินค้าประเภทไหน? ระดับราคาเท่าไร? ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต
 • “ตลาดต่างชาติ” โอกาสใหม่…ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เมืองไทย อาทิ คนจีนชอบทำเลที่ตั้ง และลักษณะของที่อยู่อาศัยแบบไหน? นอกเหนือจากชาวจีนแล้ว คนชาติไหน? ยังจะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพิ่มเติม
 • กลยุทธ์การต่อยอดธุรกิจจากอสังหาริมทรัพย์ อาทิ Health Care, ธุรกิจการเงิน, ธุรกิจโลจิสติกส์ เป็นต้น
 • เทคนิคการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน ทำอย่างไร? ให้ได้กำไรสูง…ลงทุนต่ำ…อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการทำการตลาดยุคใหม่ Social Media vs. เทคนิคการทำตลาดแบบร่วมสมัย
 • การประเมินภาพรวมโครงการฯ ก่อนการตัดสินใจลงทุน พร้อมทั้งหัวใจสำคัญต่างๆที่ห้ามขาด…หากคิดจะพัฒนาในระยะยาว
 • สุดท้าย… กรณีศีกษาจาก Case Study เหตุการณ์จริง ที่สามารถนำประยุกต์ใช้ได้กับการพัฒนาโครงการฯ ในปัจจุบัน

คลิปวีดีโอตัวอย่าง

การเรียนการสอนในหลักสูตร

หัวข้อและเวลาการอบรม คอร์สกลยุทธ์อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการเติบโตแบบทวีคูณ (RealX)

 • หากคอร์สข้างต้นมีการเลื่อนกำหนดการ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนฯ

 • สถานที่ เวลาเรียน และวิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 • ค่าเรียนไม่รวมกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมรุ่น

สถานที่เรียน :

Grand Fortune Hotel Bangkok (MRT พระรามเก้า)

* สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่ Outing RealX :

Mandarin Eastville Pattaya

ปุ่มลงทะเบียนด้านล่าง จะปิดภายใน