วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • การตลาดอสังหาริมทรัพย์ เปรียบเทียบและเทคนิคการตลาด โครงการขายดี vs. โครงการขายไม่ดี
 • ศึกษาระบบการเงินอสังหาริมทรัพย์ และเทคนิคการขอสินเชื่อโครงการฯ เบื้องต้น
 • กระบวนการตัดสินใจ และประเมินความคุ้มค่าในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเบื้องต้น
 • ศีกษาความเป็นไปได้ทางการเงินเบื้องต้น และเทคนิคการทำรายงานความเป็นไปได้ของโครงการฯ

เนื้อหาหลักสูตร

 • ปัจจัยต่างๆที่ต้องคำนึงถึง ในการเลือกที่ดินที่จะพัฒนาโครงการฯ พร้อมทั้งปัจจัยที่ห้ามพลาด (หากพลาดแล้ว..จะมีผลกระทบรุนแรง)
 • เทคนิคการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน ทำอย่างไร? ให้ได้กำไรสูง…ลงทุนต่ำ…อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการทำการตลาดยุคใหม่ Social Media vs. เทคนิคการทำตลาดแบบร่วมสมัย
 • การประเมินภาพรวมโครงการฯ ก่อนการตัดสินใจลงทุน พร้อมทั้งหัวใจสำคัญต่างๆที่ห้ามขาด…หากคิดจะพัฒนาในระยะยาว
 • สุดท้าย… กรณีศีกษาจาก Case Study เหตุการณ์จริง ที่สามารถนำประยุกต์ใช้ได้กับการพัฒนาโครงการฯ ในปัจจุบัน

คอร์สนี้เหมาะกับ

 • ผู้เริ่มต้น และผู้สนใจเรียนรู้ แนวคิดและประสบการณ์จริงการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย
 • ผู้ที่มีที่ดิน และมีความคิดที่จะอยากเริ่มทำโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยด้วยตนเอง
 • ผู้ที่ยังไม่มีที่ดิน แต่คิดว่าตนเองมีศักยภาพเพียงพอ และอยากเริ่มทำโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย
 • ผู้ที่ประสบปัญหาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อยู่ในเวลานี้ ปัญหาที่มักเจอบ่อย อาทิ ขายยาก ลูกค้าร้องเรียน ฯลฯ

ธวัชชัย ทวีถาวรสวัสดิ์

EDUCATION


ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1992

ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนคริณทรวิโรฒ 2005

Mini MRE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2015

WORK EXPERIENCE


บมจ.แสนสิริ [ ผู้จัดการโครงการอาวุโส ฝ่ายโครงการ ] 2001-2009

บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท [ ผู้จัดการโครงการอาวุโส ฝ่ายโครงการ และ บริหาร ] 2010-2017

บ. ไดก้า เอสเตท จำกัด [ รองกรรมการผู้จัดการ ] 2018-2018

บ. บูทีคโฮมส์ จำกัด [ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ] 2019-2021

บ. วีลทีค แอสเซท จำกัด [ กรรมการผู้จัดการ ] 2021-present

กรรมการ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดนนทบุรี

EDUCATION EXPERIENCE


อาจารย์พิเศษ วิชาการตลาด ปริญญาตรี บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2003-present

อาจารย์พิเศษ วิชาการตลาด ปริญญาโท การบริหารก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร 2010-present

ผู้บรรยาย วิชาการตลาด หลักสูตรพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (SURE) มหาวิทยาลัยศิลปกกร 2011-present

TA หลักสูตรการลงทุน CSI มหาวิทยาลัยรังสิต 2012-present

สถานที่เรียน : โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก

 

เหลือเวลาเพียง…