ในตอนนี้เราจะพาไปพบกับดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล MD บล. ทรินิตี้ ซึ่งจะพาไปพบกับการอัพเดทเศรษฐกิจ และ ตลาดหุ้น รวมไปถึงราคาของ commodities การเติบโตของตลาด Stablecoins และ หนี้ของบริษัท Evergrande จะมีผลกับเศรษฐกิจเอเชียและโลกขนาดไหนครับ