ในตอนนี้เราจะพามาพบกับ อจณัฏฐะ มหัทธนา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ จาก บลจกรุงไทย ที่จะมาอัพเดทตลาด Healthcare ว่าทุกวันนี้ได้พัฒนาวัคซีนและยาที่สามารถครอบคลุมไปถึงโรคอย่างอัลไซเมอร์ จนไปถึงกองทุนจีนว่าในอนาคตข้างหน้ามีโอกาสเติบโตขนาดไหน