📌 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 7.00-13.00 น.

ตารางเยี่ยมชม

07.00 น.  พบกัน ณ ร้าน Starbucks ชั้นล่าง อาคาร TST Tower ถนนวิภาวดีรังสิต และ ออกเดินทาง

08.45 น.  เดินทางถึง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

09.00 – 10.00 น.  กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหาร บรรยายความเป็นมา และอนาคตของบริษัท

10.00 – 11.00 น.  เยี่ยมชมกระบวนการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

11.00 – 12.00 น.  Q&A

12.00 น.  เดินทางกลับ

13.00 น.  ถึงอาคาร TST Tower โดยสวัสดิภาพ

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียน 1,390 บาท

เต็มแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ