ITC X CSI Society

ITC ผู้นำธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยจาก Thai Union

นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC) กล่าวว่า 

“บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจ ITC และมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตไปอีกขั้นของ ITC  1 ใน 10 ธุรกิจผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลกจากกลุ่มไทยยูเนี่ยน โดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนในการปรับปรุงโรงงานทั้งสองแห่งในจังหวัดสงขลา และสมุทรสาคร”

จุดเด่นที่ทำให้ ITC ได้รับความไว้วางใจจนสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ

  • เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของกลุ่มไทยยูเนี่ยน (TU) ที่นับว่าเป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลระดับโลก จึงทำให้ได้เปรียบในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบ
  • มีนวัตกรรมในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเปียกจนได้รับรางวัลระดับโลก
  • มีโรงงาน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ จ.สมุทรสาคร และ จ.สงขลา โดยโรงงานมีทั้งระบบการผลิตแบบอัตโนมัติและคลังสินค้าอัจฉริยะ 

ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นระดับ Rising Star ยอดขายเติบโตเฉลี่ย 15%

  • อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิเสมือนเฉลี่ยต่อปี 27%
  • อัตรากำไรสุทธิเสมือน (NPM) 19%
  • ROE 43.9 เท่า
  • ROA 24.4 เท่า 
  • D/E 0.7 เท่า
  • Dividend Ratio 53%

📌 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 7.00-14.00 น.

ตารางการเยี่ยมชม

 

7.00 น.  พบกันที่ Starbucks อาคาร TST Tower  (เยื้องการบินไทย วิภาวดีฯ)

7.15 น.  ออกเดินทาง (รถออกตรงเวลา)

8.50 น.  เดินทางถึง โรงงานไทยรวมสินอุตสาหกรรม (TUM) จังหวัด สมุทรสาคร

9.00-10.00 กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหาร บรรยายความเป็นมา และอนาคตของ บริษัทฯ 

10.00-10.30 ชมผลิตภัณฑ์ ของ ITC

10.30-12.00 ชมขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง

12.00-13.00 ทานอาหารกลางวัน ร่วมกับ ITC Management Team

13.00 น.  เดินทางกลับ

14.00 น.  ถึงอาคาร TST Tower โดยสวัสดิภาพ

รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น ราคาพิเศษเพียง 1,190 บาท

เต็มแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ