📌 วันพฤหัสที่ 11 ม.ค. 67 เวลา 12.00-16.30 น.

ตารางการเยี่ยมชม

12.00 น. พบกัน ณ ร้าน Starbucks ชั้นล่าง อาคาร TST Tower ถนนวิภาวดีรังสิต และ ออกเดินทาง

13.00 น. เดินทางถึง บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด  จังหวัดนครปฐม

13.00 – 13.30 น. กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหาร บรรยายความเป็นมา และอนาคตของบริษัท

13.30 – 14.30 น. เยี่ยมชมกระบวนการผลิตตู้เต่าบิน

14.30 – 15.30 น. Q&A

15.30 น. เดินทางกลับ

16.30 น. ถึงอาคาร TST Tower โดยสวัสดิภาพ

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียน 1,390 บาท