หนึ่งในคอร์สการลงทุนที่มีนักลงทุนอยากเรียนมากที่สุดในประเทศไทย

“FUND FLOW & BUSINESS MODEL
FOR INVESTMENT 2022 : FBI 2022”


รโดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล MD บล. ทรินีตี้ และคณะฯ

วิทยากร

 • ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บล.ทรีนิตี้
 • ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย
 • อ.จิตรา อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส
 • อ.นิรันดร์ ประวิทย์ธนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้ก่อตั้งบริษัท AVA ADVISORY จำกัด
 • ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ ผู้อำนวยการโครงการนักลงทุน CSI

ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนกรกฎาคม เวลา 9.00-16.00 น.

 • วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม อ.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ + อ.จิตรา อมรธรรม
 • วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม อ.นิรันดร์ ประวิทย์ธนา + ดร.อมรเทพ จาวะลา
 • วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
 • วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

“เทคนิคการค้นหาหุ้นด้วย BUSINESS MODEL”
ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

หัวข้อในการบรรยาย

INTRODUCTION TO FUND FLOW

 • เรียนรู้ FINANCIAL VOCABULARY ที่เกี่ยวข้องกับ FUND FLOW อาทิ QUANTITATIVE EASING (QE), INVERTED YIELD CURVE, ภาวะ RISK ON – RISK OFF, BLACK SWAN เป็นต้น
 • TIME FRAME ของเหตุการณ์สำคัญๆที่มีผลต่อการไหลของ FUND FLOW
 • การประยุกต์ใช้มาตรการต่างๆในอดีต อาทิ OPERATION TWIST, TAPER TANTRUM เป็นต้น

DIRECTION & TRENDS OF BUSINESS MODEL
AFTER VACCINATION

 • ผลกระทบเชิงบวก และเชิงลบ หลังวัคซีนมา
 • SECTORS ANALYSIS AFTER COVID CRISIS
 • มาตรการภาครัฐที่มีผลต่อตลาดหุ้น และหุ้นรายตัว
 • แนวโน้มและทิศทางหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ในปี 2021
 • กลุ่มหุ้นที่น่าจะกลับมาโดดเด่นหลังวัคซีนมา
 • โอกาสของหุ้นอาการหนัก (สายการบิน ท่องเที่ยว โรงแรม ฯลฯ)

THE PARADIGM SHIFT OF BUSINESS MODEL
AFTER COVID-19

 • ผลกระทบหลัง “วิกฤตโควิด 19” ที่มีต่อตลาดหุ้น และหุ้นรายตัว
 • “โซเชียลมีเดีย” โอกาสและภัยคุกคามที่มีต่อ “บิสซิเนสโมเดล”
 • หุ้นกลุ่ม ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE) หุ้นกลุ่มใหม่ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน
 • สงครามการค้า อเมริกา-จีน…ผลกระทบต่อกลุ่มหุ้น และราคาหุ้น
 • วิเคราะห์นโยบายการคลังของ JOE BIDEN
 • การศึกษาฟันด์โฟลว์ในระดับเม็ดเงินที่หมุนเวียนในตลาดโลก (GLOBAL FUND FLOW)
 • YIELD CURVE ของตลาดพันธบัตรและฟันด์โฟลว์
 • QE และฟันด์โฟลว์การทำ CARRY TRADE และฟันด์โฟลว์
 • บทบาทของธนาคารกลางยุโรป (ECB), ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และเครื่องมือของ FED ในการสร้างและลดฟันด์โฟลว์
 • ฟันด์โฟลว์กับวงจรการเกิดSUPERCYCLE, อนุพันธ์ : ตัวทวีคูณและทำลายฟันด์โฟลว์ฟันด์โฟลว์ภาวะการเกิดฟองสบู่และฟองสบู่แตก
 • EXIT STRATEGY การถอดถอนสภาพคล่องของ FED และผลกระทบต่อฟันด์โฟลว์
 • จุดเสี่ยงฟันด์โฟลว์ที่ไหลกลับอย่างฉับพลัน (SUDDEN REVERSAL)

ทิศทางของสินทรัพย์ในแต่ละประเภทในปี 2021 & 2022

ค่าลงทะเบียน 4 วันเต็ม ท่านละ 29,900 บาท

สถานที่ ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

FBI 2022

ค่าลงทะเบียน 29,900 บาท
ลงทะเบียนรับข้อเสนอพิเศษเพียง 21,900 บาท

หรือเรียนแบบถ่ายทอดสดใน Facebook กลุ่มปิดเพียง 11,900 บาท
**พิเศษเฉพาะศิษย์เก่า FBI และ CSI ทุกรุ่น รับสิทธิ์ส่วนลดเพิ่ม 1,000 บาท

โดยสามารถขอคูปองกับเงื่อนไข
สามารถสอบถามได้ทาง: โทร 081-173-9000
หรือ inbox: https:m.me/CsiSociety/
หรือ Line : @CsiSociety
ก่อน 30 เมษายน

เหลือเวลาเพียง…