📌 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 8.00-13.30 น.

ตารางการเยี่ยมชม

8.00 น.  พบกันหน้าอาคาร TST Tower ถนนวิภาวดีรังสิต และออกเดินทาง

9.30 น.  เดินทางถึง บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จังหวัด ฉะเชิงเทรา

10.00 – 11.00 น.  กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหาร บรรยายความเป็นมา และอนาคตของ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

11.00 – 12.00 น.  เยี่ยมชมโรงงาน ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในอาเซียน

12.00 น.  เดินทางกลับ

13.30 น.  ถึงอาคาร TST Tower โดยสวัสดิภาพ

รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียน 1,190 บาท

เต็มแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ