📌 วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00-13.00 น.

ตารางการเยี่ยมชม

07.00 น.  พบกัน ณ ร้าน Starbucks ชั้นล่าง อาคาร TST Tower และ ขึ้นรถบัสรถออกตรงเวลานะคะ (มีของว่างและน้ำดื่ม แจงบนรถบัส)

08.50 น.  เดินทางถึง บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร

9.00 – 10.30 น.  กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหาร บรรยายความเป็นมา และอนาคตของบริษัท

10.30 – 12.00 น.  เยี่ยมชมกระบวนการผลิตสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า

12.00 น.  เดินทางกลับ

13.30 น. ถึงอาคาร TST Tower โดยสวัสดิภาพ

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียน 1,390 บาท