คุณอยากเป็น…หนูถีบจักร

หรือคุณอยากมี… “หนูถีบจักร”

ร่วมอบรมโครงการนักลงทุน CSI รุ่นที่ 20

CSI รุ่นที่ 20

คอร์สการลงทุน…ที่รวบรวมกูรูหุ้นของเมืองไทย 11 ท่าน

คอร์สการลงทุน…ที่รวบรวมกูรูหุ้นของเมืองไทย 11 ท่าน

 • ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
 • อ.นิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์
 • ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
 • อ.เผดิมภพ สงเคราะห์
 • อ.ทิวา ชินธาดาพงศ์ (เซียนมี่)
 • อ.วิน พรหมแพทย์
 • ดร. อมรเทพ จาวะลา
 • อ.ประกิต สิริวัฒนเกตุ (อาจารย์ปิง)
 • อ.กวี ชูกิจเกษม
 • อ.กิจพณ ไพรไพศาลกิจ
 • ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์

CSI หนึ่งในโครงการอบรมนักลงทุนที่ดีที่สุด
และเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทย

โครงการอบรมนักลงทุน CSI

“กลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุด”

( Certificate in Strategic Investment for Optimal Return ) CSI รุ่นที่ 20

 

คาดว่า…จะเปิดอบรมในไตรมาสที่ 1/2565

แสวงหา…แนวคิดการลงทุนใหม่ๆ อาจทำให้คุณมี

“หนูถีบจักร”

ที่จะทำงานให้คุณไป…ตลอดชีวิต

(คาดว่า…จะเปิดอบรมในไตรมาสที่ 1/2565)

หมายเหตุ

 • หากคอร์สข้างต้นมีการเลื่อนกำหนดการ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนฯ

 • เวลาเรียนและวิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สิทธิพิเศษที่ 1 :

สมาชิก 1 ปี CSI Pack มูลค่า 19,900 บาท

สิทธิพิเศษที่ 2 :

อบรม 2 คอร์สการลงทุน มูลค่ารวม 39,800 บาท

เหลือเวลาเพียง…