หลักสูตรนักลงทุน CSI รุ่นที่ 22

(กลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุด)

“หนึ่งในหลักสูตรการลงทุนของเมืองไทย

…ที่ดีที่สุด …ที่เก่าแก่ที่สุด …ที่คุ้มค่าที่สุด”

เหลือเวลาเพียง…

คลิปวีดีโอตัวอย่างการเรียนการสอนในหลักสูตร

นักลงทุน CSI ที่ผ่านมา

หัวข้อและเวลาการอบรมหลักสูตรนักลงทุน CSI รุ่นที่ 22

*

    • หากคอร์สข้างต้นมีการเลื่อนกำหนดการ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนฯ

    • สถานที่ เวลาเรียน และวิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

    • ค่าเรียนไม่รวมกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมรุ่น

สถานที่เรียน :

Grand Fortune Hotel Bangkok (MRT พระรามเก้า)

* สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่ Outing :

Oakwood Hotel & Residence Sri Racha

แสวงหา…แนวคิดการลงทุนใหม่ๆ อาจทำให้คุณมี

“หนูถีบจักร”

ที่จะทำงานให้คุณไป…ตลอดชีวิต

สิทธิพิเศษ :

สมาชิก 6 เดือน SUPER PACK มูลค่า 38,700 บาท

เหลือเวลาเพียง…