ข้อมูลการชำระเงิน

ธนาคารกสิกร
ชื่อบัญชี บจก. ซีเอสไอ โซไซตี้ เลขที่ 086 1 78220 4 

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บจก. ซีเอสไอ โซไซตี้ เลขที่ 038 477275 1