อ.สุกิจ อุดมศิริกุล

กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย บล. ไทยพาณิชย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์

  • วิทยากรพิเศษของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
  • หลักสูตร CISA ปีที่ 1
  • วิทยากร และ ผู้ให้ความเห็นผ่านสื่อ

รางวัด The Best Strategist สายนักลงทุนรายย่อย จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ปี 2550, 2551, 2554