อ. ศุภชัย วัฒนวิเทศกุล

  • นักวิเคราะห์ (หุ้น TFMAMA) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด