อ. ศิรวัฒน์ แซนด์วิช

  • ผู้ที่เคยไปยืนอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิต กลับต้องตกมาอยู่ในสภาพของคนล้มละลาย
  • ผู้ก่อตั้งศิริวัฒน์แซนด์วิช