อ. วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์ (เซนเซแป๊ะ)

  • ประสบการณ์ 12 ปี ในหน่วยงาน วิจัยและพัฒนารถยนต์ บริษัท โตโยต้า
  • มีส่วนร่วมกับการออกแบบรถยนต์กว่า 30 รุ่น ที่สร้างยอดขายกว่า 12 ล้านคันทั่วโลก
  • นักเขียน วิทยากร ล่าม คอลัมนิสต์ เพจ Marumura