อ. วัชระ แก้วสว่าง (เสี่ยป๋อง)

  • นักเล่นหุ้นสายเทคนิคเคิลระดับแนวหน้าของไทย
  • เจ้าของวลีเด็ด “กราฟไม่เคยหลอกใคร”