CSI Society โครงการอบรมนักลงทุน CSI

คิดจะลงทุน คิดถึง CSI

อ. ภูริพงศ์ นาคะสุวรรณ (อ. ม้าเฉียว)

เจ้าของเพจ ม้าเฉียว ดูหุ้น ณ มดเม่าเฝ้าดูหุ้น

ปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า 24,000 ราย

มีผลงานการสอนเทคนิคการดูหุ้นผ่านกราฟ เน้นให้ความรู้แก่นักลงทุน

วิศวกรโยธาผู้ถ่ายทอดมุมมองตลาดหุ้นผ่านกราฟเทคนิคโดยมีนามปากกาที่รู้จักในหมู่นักลงทุนว่า “ม้าเฉียว ดูหุ้น”

CSI INVESTMENT STRATEGY

EXPERTISE YOU NEED , SERVICE YOU DESERVE!

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
และเป็นส่วนนึงของโครงการของเรา

รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นใหม่ๆได้ก่อนใคร
พร้อมรับคูปองส่วนลด 5% ในการซื้อคอร์สหรือสินค้าของ

รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และโปรโมชั่นใหม่ๆได้ก่อนใคร
พร้อมรับคูปองส่วนลด 5% ในการซื้อ
คอร์สหรือสินค้าของ