อ. พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์

  • นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
  • พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย (บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม)