อ.พงศ์พัฒน์ ค้ำชู

เทรดเดอร์มืออาชีพ ทั้งตลาดไทยและต่างประเทศ

ประวัติโดยย่อ

– เจ้าของแฟนเพจ PK’s Trading Diary เพจที่แชร์ความรู้เรื่องการลงทุนในหุ้น

– ประสบการณ์เทรด 9 ปี ทั้งตลาดไทยและต่างประเทศ

– ประสบการณ์ทำงานด้าน Proprietary Trader และ Technical Analyst

– Certificate – CMT Level 3 (CMT คือการสอบวัดมาตรฐานความรู้ทาง Technical Analysis เป็น International Standard)

– Certificate – CISA Level 2

– ปริญญาโท: กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะการเงิน

– ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย