อ.ปริญญ์ พานิชภักดิ์

การศึกษา

 • สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน London School of Economic and Political Sciences (L.S.E.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน กลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง (วตท – GMS) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) รุ่นที่ 2
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 15

 

ตำแหน่งงาน

 • อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • กรรมการ บริษัท โฟร์ซีซั่นเรสตัวรองต์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • ดูแลการตลาดของนักลงทุนในภูมิภาคเอเชีย สำนักงานใหญ่ บริษัท CLSA Ltd. ประเทศฮ่องกง
 • หัวหน้าการตลาดกลุ่มนักลงทุนสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ ประเทศไทย จำกัด
 • Vice President ธนาคารทิสโก้
 • รองประธาน Asean-UK Business Forum
 • แผนกวาณิชธนกิจ ABN AMRO กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ