อ. ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ Jitta.com

  • CEO และผู้ก่อตั้ง Jitta (jitta.com)
  • นักลงทุนแนว VI มืออาชีพ ทั้งในตลาดหุ้นไทยและสหรัฐอเมริกา
  • เจ้าของหนังสือ “Google Make Me Rich สร้างความรวย…ด้วย Google”