อ. ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (หมู Ookbee)

  • CEO & Co-Founder บริษัท อุ๊คบี จำกัด – Ookbee
  • เจ้าของแอพพลิเคชั่น Ookbee ร้านหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย