อ. ณัฐพงศ์ หิรัญศิริ

  • ประธานบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Gold แม่ทองสุก
  • ผู้ให้บริการด้านการลงทุนสินค้า Gold Online หรือการซื้อขายทองคำบริสุทธิ์ 96.5% ในระบบออนไลน์เป็นรายแรกในประเทศไทย