อ. ชาย มโนภาส

  • นายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
  • มูลค่าพอร์ต 227 ล้านบาท ในพอร์ตมีหุ้น PYLON, SEAFCO, SCP, WIIK, PPS