อ. จักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ (อ. อ๋อง)

  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮับไวเซอร์ จำกัด
  • ผู้บริหารบริษัท สเปซ เกมเมอร์ จำกัด