อ. กำพล อังศุเกษตร์ (โอ๊ค)

  • อดีตวิศวกรที่ผันตัวเองมาเป็น Full time investor
  • Co-Founder แฟนเพจการลงทุน “เล่าเรื่องหุ้น”
  • ที่ปรึกษาเจ้าของธุรกิจ ในการเตรียมความพร้อมการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์