อ. กวิณ พงษ์พันธ์เดชา

CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง bitazza.com