อ.เผดิมภพ สงเคราะห์

เผดิมภพ สงเคราะห์ ผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงโบรกเกอร์มาอย่างยาวนาน ซึ่งได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานสายธุรกิจรายย่อย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

อดีต:
เป็นรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)