CSI Society โครงการอบรมนักลงทุน CSI

คิดจะลงทุน คิดถึง CSI

อจ. นิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์

– ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บล. ไอร่า (จำกัด)

CSI INVESTMENT STRATEGY

EXPERTISE YOU NEED , SERVICE YOU DESERVE!

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
และเป็นส่วนนึงของโครงการของเรา

รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นใหม่ๆได้ก่อนใคร
พร้อมรับคูปองส่วนลด 5% ในการซื้อคอร์สหรือสินค้าของ

รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และโปรโมชั่นใหม่ๆได้ก่อนใคร
พร้อมรับคูปองส่วนลด 5% ในการซื้อ
คอร์สหรือสินค้าของ