อจ.กวี ชูกิจเกษม

ปริญญาโท: Master of Finance, The University of Toledo, USA

คุณกวี ชูกิจเกษม เป็นนักลงทุน VI และนักวิเคราะห์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณกวีได้เขียนหนังสือที่เป็นแนวทางให้กับนักลงทุนหน้าใหม่ให้เข้าใจการลงทุนหุ้นในภาษาที่เข้าใจง่าย 2 เล่ม ด้วยกัน คือ
1). เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน (ปัจจุบันพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 12)
2). เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน ตอนมหัศจรรย์ผลตอบแทน