ภก.ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี

นายกสภาเภสัชกรรม
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ถ้วยทองโอสถ (ประเทศไทย) จำกัด