ดร. ปอยหลวง โคนทรงแสน

  • CEO บริษัท The Platform ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Crisis Management
  • Master of Arts City University London