คุณ สรทร วัฒนามาลาชัย

นักลงทุน และ เจ้าของเพจคุยการเงินกับที