รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก : อังคารที่ 12 กันยายน กรุงเทพ – เซี่ยงไฮ้ – หางโจว

 • 08.00 น.  –  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 10.45 น.  –  สู่สนามบินผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG664 (4.25 ชม.)
 • 16.00 น.  –  ถึงสนามบินผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ (เวลาเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)
 • 17.30 น.  – เดินทางสู่เมืองหางโจว Hangzhou <<176 ก.ม.: 2 ชม. 50 บาที>> เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง
 • 19.00 น.  –  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • 22.00 น.  – เข้าสู่โรงแรมที่พัก Mercure Hangzhou Qianjing Hotel (4 ดาว)

วันที่สอง : พุธที่ 13 กันยายน  Alibaba Cloud – เซี่ยงไฮ้

 • 07.00 น.  – รับประทานอาหารเช้า
 • 08.30 น.  – ศึกษาดูงาน อาลีบาบา คลาวด์ Alibaba Cloud หน่วยงานหลักด้านอินเทลลิเจนซ์ของอาลีบาบากรุ๊ป ที่มีผู้ใช้งานสูงเป็นอันดับ 1 ของเอเชียแปซิฟิกด้าน IaaS และ IUS (Infrastructure Utility Services) ให้บริการ Data Center, การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent, AI) และระบบความปลอดภัยของข้อมูล มีลูกค้าที่ใช้บริการทั่วโลกมากถึง 3 ล้านราย เป็นผู้ให้บริการอันดับ 3 ของโลก
 • 12.00 น.  –  รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00 น.  – เดินทางสู่ทะเลสาบซีหู ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2011 ชมทัศนียภาพความสวยงามของทะเลสาบซีหูและสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมที่สวยงามและเป็นที่รู้จักกันดีอย่าง ล่องเรือโบราณชมบรรยากาศความสวยงามของทะสาบซีหู ชมเจดีย์เหลยเฟิง กับตำนานความรักของนางพญางูขาวที่ถูกนำมาดัดแปลงสร้างเป็นภาพยนตร์และซีรีส์มากมาย
 • 16.00 น.  – เดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้  <<176 ก.ม.: 2 ชม. 50 บาที>>
 • 19.00 น.  – รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Express Shanghai Hotel (4 ดาว)

วันที่สาม : พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน ByteDance – SAIC Motor – The Bund

 • 07.00 น.  – รับประทานอาหารเช้า
 • 08.30 น. ศึกษาดูงาน บริษัท ByteDance Inc. เจ้าของ TikTok แอพวิดีโอโซเชียลมีเดีย ยอดนิยม TikTok นั้นมียอดดาวน์โหลดถึง 1,500 ล้านครั้งทั่วโลก มากที่สุดเป็นอันดับสองใน IOS App Store ในสหรัฐอเมริกา และมีผู้ใช้งานรายเดือนกว่า 500 ล้านคน TikTok ได้ถูกจัดว่าเป็นสตาร์ทอัพประเภท “unicorn” ที่มีมูลค่ากิจการสูงที่สุดในโลกแล้ว โดยโค่นแชมป์เก่าคือบริษัทฟินเทคAntGroup ในเครืออาลีบาบาลงไปอยู่ที่ 2
 • 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00 น.  – เดินทางสู่เมือง Jiading <<40 ก.ม.: 40 นาที>> ศึกษาดูงาน บริษัท SAIC Motor หรือ Shanghai Automotive Industry Corporation มีแบรนด์รถยนต์ที่อยู่ในเครือ เช่น MG, MAXUS, ROEWE, Volkswagen, Huayu Automotive, Wuling, Nanjing Automobile เป็นต้น อาณาจักร SAIC MOTOR เป็นศูนย์เทคนิคที่เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2005 ด้วยเงินลงทุนกว่า 4,000 ล้านหยวน ครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า 661,000 ตรม. 16.00 – เดินทางกลับสู่เซี่ยงไฮ้ ขึ้นรถไฟลอดอุโมงค์แม่น้ำ The Bund Sightseeing Tunnel เป็นอุโมงค์ที่ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน อุโมงค์เลเซอร์มีความลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร ไปถึงปลายทางที่หาดไว่ทาน Waitan หรือ เดอะบันด์ The Bund ถึงแม้จะถูกเรียกว่าหาด แต่หาดไว่ทานเป็นย่านถนนเลียบแม่น้ำหวงผู่ ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร เต็มไปด้วยตึกอาคารสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกโบราณ อายุเก่าแก่กว่า 100 ปีที่ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของบริษัทยักษ์ใหญ่ ธนาคารชั้นนำ รวมถึงสถานกงสุลของประเทศต่างๆปัจจุบันบางตึกถูกตัดแปลงเป็นสำนักงาน รวมทั้งร้านอาหารสุดหรูริมน้ำ แต่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมเอาไว้ได้เป็นอย่างดีซึ่งอาคารสไตล์ยุโรป
 • 19.00 น.  – รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Express Shanghai Hotel (4 ดาว)

วันที่สี่ : ศุกร์ที่ 15 กันยายน  เซี่ยงไฮ้ – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – Starbucks Reserve

 • 07.00 น.  – รับประทานอาหารเช้า
 • 08.30 น.  – ชมตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว Chen Wang Miao หรือ ตลาดร้อยปีเป็นตลาดเก่าของผู่ตง ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของวัดเฉิงหวังเมี่ยว ซึ่งปัจจุบันถูกปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปีที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ
 • 12.00 น.  – รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00 น.  – จิบกาแฟ Starbucks Reserve Roastery ในเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน เป็นสาขาแรกในเอเชีย ขนาดพื้นที่ 30,000 ตารางฟุต เป็นร้านกาแฟ Starbucks ที่เน้นความเอ็กซ์คลูซีฟทั้งเมล็ดกาแฟพันธุ์หายาก และการชงกาแฟหลากหลายรูปแบบ เป็นสาขาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองลงมาจากสาขาใหม่ล่าสุดที่โตเกียว
 • 14.00 น.  – เดินทางสู่สนามบินสนามบินผู่ตง เช็คอินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • 17.25 น.  – ออกเดินทางสู่สนาบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG665
 • 21.00 น.  – เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เต็มแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ