📌 วันพุธที่ 22 ก.พ. 66 เวลา 8.00-14.30 น.

ตารางการเยี่ยมชม

8.00 น.  พบกันหน้าอาคาร TST Tower ถนนวิภาวดีรังสิต และออกเดินทาง

9.30 น.  เดินทางถึง บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) จังหวัด อยุธยา

10.00 – 11.15 น. กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหาร บรรยายความเป็นมา และอนาคตของ
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) พร้อม เยี่ยมชมโซล่าฟาร์ม

11.35 – 12.30 น.  เยี่ยมชมห้อง Control Room และ ห้อง Laboratory  บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

12.30 น.  เดินทางกลับ

14.30 น.  ถึงอาคาร TST Tower โดยสวัสดิภาพ

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียน 1,290 บาท

เต็มแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ