คอร์สนี้สอนอะไรบ้าง?

 • ภาพรวมตลาดอสังหา ณ ปัจจุบัน
 • ภาพรวมการบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์
 • การเลือกซื้อที่ดิน
 • การพิจารณาโครงการเบื้องต้น
 • การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ และผลตอบแทนโครงการเบื้องต้น
 • การบริหารการเงินโครงการ
 • การออกแบบโครงการ เบื้องต้น
 • ความรู้ด้าน กฏหมาย และการขออนุญาต ในโครงการ
 • การบริหารงานก่อสร้างโครงการ เบื้องต้น
 • หลักการขาย และการตลาดของโครงการ
 • งานสินเชื่อโครงการเบื้องต้น

Workshop

 • เรียนรู้ขั้นตอนการทำโครงการ และวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

 • ผู้ที่ต้องการเริ่ม โครงการอสังหาริมทรัพย์
 • นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ประกอบอาชีพในสายงานอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ที่ต้องการความรู้เพื่อปรับปรุงงานอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ประกอบการที่ประสพปัญหาในการดำเนินการโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้สนใจเรียนรู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

 • ผู้ที่ต้องการเริ่ม โครงการอสังหาริมทรัพย์
 • นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ประกอบอาชีพในสายงานอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ที่ต้องการความรู้เพื่อปรับปรุงงานอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ประกอบการที่ประสพปัญหาในการดำเนินการโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้สนใจเรียนรู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป

ตารางการเรียนเบื้องต้น (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

วันที่ 1 : เช้า

 • ภาพรวมตลาดอสังหา ณ ปัจจุบัน
 • ภาพรวมการบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์
 • การเลือกซื้อที่ดิน
 • การพิจารณาโครงการเบื้องต้น
 • Workshop #1

วันที่ 1 : บ่าย

 • การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ และผลตอบแทนโครงการเบื้องต้น
 • การบริหารการเงินโครงการ
 • Workshop #2

วันที่ 2 : เช้า

 • การออกแบบโครงการ เบื้องต้น
 • ความรู้ด้าน กฏหมาย และการขออนุญาต ในโครงการ
 • การบริหารงานก่อสร้างโครงการ เบื้องต้น

วันที่ 2 : บ่าย

 • หลักการขาย และการตลาดของโครงการ
 • งานสินเชื่อโครงการเบื้องต้น
 • Workshop #3