ในตอนนี้เราจะพาไปพบกับ รศดรสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการด้านเศรษฐกิจและการเมือง เพื่อมาให้แนวคิดและมุมมองต่อนโยบายและแผนของรัฐบาลว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน รวมไปถึงสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังเข้ามาครับ