ในตอนนี้เราจะมาพบกับอจนิรันดร์ ประวิทย์ธนา CEO บริษัท เอวา แอดไวซอรี่ จำกัด กับวิธีการประเมินเหรียญคริปโตในตลาดของ DeFi ว่าอาจารย์ประเมิน P/E ของเหรียญคริปโตอย่างไรบ้าง