โครงการหลักสูตรการลงทุน CSI

สถานที่อบรม:

ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต

ชั้น 22  อาคาร ทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอย 9 (ซอยเฉยพ่วง) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร:          081-173-9000

เว็บไซต์:     CsiSociety.com

Facebook: facebook.com/CsiSociety

Add Line:  @CsiSociety

แผนที่ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต