ข้อมูลการชำระเงิน

ธนาคารกสิกร
ชื่อบัญชี บจก. ซีเอสไอ โซไซตี้ เลขที่ 086 1 78220 4